Bazı veri sınıfları için imha yöntemi önemli olmayabilir. Fakat bazı bilgiler çok hassas olduğu için bilgi sahipleri verilerinin yazıcıdan çıkmış kağıtlarının çapraz-kıyma (cross-shredding) veya daha güvenli bir yöntemle imhasını isteyebilirler. Bilgiler bilgi sınıflandırmasında yer alan kategoriye göre imha edilir.

Kurumlarda hangi bilgi türlerinin ne şekilde imha edildiğini içeren Veri İmha Prosedürleri oluşturulmalıdır.