Veriket Keşif Aracı

Veriket; tüm kullanıcılar için dosya oluşturma ve güncelleme noktasında sınıflandırma sağlar, fakat dosyalarınızı Dosya Sunucusu veya benzeri ortamda toplu olarak bulundukları konumda da etiketlemek gerekir.
Veriket Keşif Aracı ile Veriket in Sınıflandırma araçlarının tüm yetenekleri kullanılarak eski verilerinizi de sınıflandırarak uygun veri kontrolünü saplayabilirsiniz.

Verileri değerine veya duyarlılığına göre korumak, bilgi yönetimi ve veri yönetişiminin önemli bir parçasıdır. Doğru teknoloji araçlarıyla kolaylaştırılan bir veri keşfi ve sınıflandırma çalışması, bir işletmenin hassas verilerini bulmasını, uygun hassasiyetle etiketlemesini, kontrolleri ve politikaları tutarlı ve doğru şekilde uygulayarak uyumluluğu gösterebilmenizi sağlayacaktır.

Bu yazıda, kuruluşların neden büyük veri ile mücadele etmede, veri merkezli güvenlik yaklaşımının bir parçası olarak en doğru veriyi bulma ve veri sınıflandırma çözümlerini bir araya getirme konusunda ortak bir yaklaşım benimsemelerinin önemini öğreneceksiniz.

Hızlı Aksiyon Alma

Esnek Entegrasyon Altyapısı

Yüksek Performans

ISO 27001,SOX,KVKK/GDPR ile Uyum

Faydalar

  • Kullanıcıları Güvenliğin bir parçası yapar
  • Kullanıcı Farkındalığını arttırır
  • Güvenlik Politikalarının etkinliğini arttırır
  • Güvenlik Çözümlerine altyapı sunar/yönlendirir
  • İstatistiksel Veri ile analiz imkanı tanır
Hazır Sınıf Seviyesi
Kullanıcı
Aktif Politika

Eski Önemli Verilerinizi Ayırın

Veriket Keşif Aracı ile eski verileriniz içerisinde önemli olanları ayırarak depolama maliyetlerinizi düşererek tasarruf sağlayabilirsiniz.DLP gibi güvenlik çözümlerinin depolama ortamlarındaki hareketlerini de kontrol altına alarak güvenlik kapsamınızı genişletebilirsiniz.

Hızlı Sınıflandırma

Kullanıcılara basit bir 2 seviyeli düğme koleksiyonu sunar. Office belgesini sınıflandırmak için yalnızca tek bir tıklamaya ihtiyacınız var.

Kullanıcı Farkındalığını Arttırır

Görsel İşaretleme

Belgenin içeriğine görsel işaretler uygulanır.Biçimlendirme, konum ve sözdizimini özelleştirebilirsiniz.

Meta Veri İşaretleme

Sınıflandırmalar, içinde meta veriler olarak kaydedilir.Veri Kaybını Önleme(DLP) programları gibi diğer programlarla entegrasyon sağlanabilir.

Veriket Keşif

Veriket Keşif Aracı

Veriket

Discovery Tool

Güvenlik Politikalarının Etkinliğini Arttırır

Güvenlik politikaları gereği kullanıcılarınızın bazı belgeleri yada tüm belgeleri sınıflandırmasını zorunlu tutabilirsiniz. Yada politikalarınızı otomatik uygulatabilirsiniz. Kullanıcı uygun olmayan bir etiket seçtiğinde uyarabilir, doğru tercihte bulunmaya zorlayabilirsiniz.

Veri Kaybını Önleme (DLP) programlarının doğruluğunu artırmak için ve sınıflandırılmış meta verileri kullanan çözümler için altyapı sunar, doğru yönetilmesini sağlar. False/Positive kayıt sayısını azaltır.

Keşif Aracı

Denetim ve Raporlama

Denetimi desteklemek için sınıflandırma olaylarını kaydeder ve kullanıcı davranışının ve güvenliğin daha iyi hedeflenmesinin sağlanması içi yönetime raporlama imkanı tanır.

Veriket Office Sınıflandırıcı, kullanıcıların belgeleri oluşturma noktasında basit ve kolay bir arayüzle sınıflandırması için gerekli tüm araçları içerir. Sınıflandırıcı, günlük çalışan uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, belge oluşturma/güncelleme/silme işlemleri ile kazayla veya kötü amaçlı veri kaybına karşı koruma sağlar.

Uygulamaya özgü kolay arayüzü tamamen kuruluşa özel özelleştirilebilir.