Kuruluşlar farklı elektronik ortamlardan ve farklı formatlarda(Görüntü dosyaları,PDF’ler) gelen ve hızla genişleyen hassas verilerin kontrolünü sağlamakta ciddi anlamda zorlanmaktadır.Farklı formatlardaki tüm bu verilerin sızdırılma riskine karşı ortak bir çözüm bulunması kaçınılmaz olmuştur.
Veriket Dosya Sınıflandırıcı ile, farklı formatlardaki dosyaları etiketleyerek tutarlı ve bütünleştirici bir çözüm sunar.Bunu dosyalar içerisinde metaverilere dosyaların sınıflandırma seviyelerini işleyerek yapar.Bu bilgilerle dokümanlar veri kaybına karşı koruma sağlanır.
Aynı zamanda farklı güvenlik çözümleri ile de etkileşim halinde kalarak bütüncül bir çözüm önemli bir parçası olur.

Ms Office Dokümanları dışında farklı formatlardaki dokümanları da etiketleyerek geniş bir yelpaze sınar.

Desteklediği Bazı Dosya Formatları:

Pdf,Txt,Rar,Zip,7Zip,Mp4,Mp3,Avi,Jpg,Jpeg,Png,Gif,Exe,Bat,Msi

Kolay Etiketleme

Hızlı Sınıflandırma

Yüksek Performans

ISO 27001,SOX,KVKK/GDPR ile Uyum

Faydalar

  • Kullanıcıları Güvenliğin bir parçası yapar
  • Kullanıcı Farkındalığını arttırır
  • Güvenlik Politikalarının etkinliğini arttırır
  • Güvenlik Çözümlerine altyapı sunar/yönlendirir
  • İstatistiksel Veri ile analiz imkanı tanır
Hazır Sınıf Seviyesi
Kullanıcı
Aktif Politika

Kolay Etiketleme

Veriket Windows Dosya Gezgini’ne entegre edilerek, kullanıcıların dosya üzerindeki sağ tıklama menüsünü kullanarak kolayca etiketleyebilme imkanı tanıyor.
Sınıflandırma arayüzünde 2 seviyeli sınıflandırma yapılabilmektedir.Herbir seviye özel renk kodları verilebilmektedir.

Hızlı Sınıflandırma

Dosya üzerinden tek tıklama ile kapsam ve sınıf seviyesi belirlenerek etiketleyebilmek mümkündür.Bu işlem herbir dosya için ayrı ayrı yapılabileceği gibi tek 1 klasör üzerinden toplu da yapılabilmektedir.

Kullanıcı Farkındalığını Arttırır

Dosya Sınıflandırıcı, dosyalara gizli bir metaverisi ekleyerek etiketler.Etiketlenen dosyaları üzerindeki V ikonu ile ayırt edilebilir.Etiketli dosyanın üzerinden sağ tıklayarak açılan menüde dosyanın hangi kapsamda ve sınıfta olduğu ve renk işaretçisi belirir.Dosya etiketli değilse herhangi bir işaret görüntülenmez.

Dosya üzerine metaverileri işlenerek dosyanın farklı güvenlik ürünleri ile entgre çalışması sağlanır ve uçtan uca güvenlik politikaları uygulanabilir.Etiketlenen dosyalar farklı konum veya ortamda da aynı davranışı sergiler.

Veriket Dosya Sınıflandırıcı

Sınıflandırıcı Şerit

Veriket Dosya Sınıflandırıcı

Dosya

Sınıflandırıcı

Kullanıcılarınızın Güvenlik Politikalarına Uyumunu Denetler

Herhangi bir sınıflandırma seviyesine özel politika oluşturabilir ve tüm kullanıcılarınıza ya da belirli departman, grup ve kullanılara uygulatabilir veya tercih sunabilirsiniz.
Bu politikalara bilgilendirme veya yönlendirme mesajları ekleyerek kullanıcılarınızın farkındalığı arttırabilirsiniz.

Kullanıcılarınızın Güvenlik Politikalarına Uyumunu Denetler

Herhangi bir sınıflandırma seviyesine özel politika oluşturabilir ve tüm kullanıcılarınıza ya da belirli departman, grup ve kullanıcılara uygulatabilir veya tercih sunabilirsiniz.
Bu politikalara bilgilendirme veya yönlendirme mesajları ekleyerek kullanıcılarınızın farkındalığı arttırabilirsiniz.

Dosya Sınıflandırıcı

Güvenlik Çözümlerinizi Doğru Konumlandırın

Veriket Dosya Sınıflandırıcısı tarafından eklenen metaveriler sayesinde diğer DLP sistemleri ve güvenlik çözümleri tarafından otomatik olarak tanınır.
False Positive hatalarınızı minimuma çeker.Kullanıcılarınızın yaptıkları etiketleme işlemleri ve politkalara uyumu Yönetim Konsolunda farklı metriklere göre raporlanarak Güvenlik Politikalarınızın geliştirilmesi ve Yol Haritası oluşturma noktasında önemli veri saplar.Bu veriler ışığında doğru bir güvenlik stratejisi oluşturabilmenize imkan tanır.