Özet

Kurumlarda; oluşturulmakta olan yapılandırılmamış veri miktarı ve çalışanları tarafından paylaşılan veri miktarlarında çarpıcı bir artış yaşanıyor.Bu veriler Microsoft Office © ile oluşturulurken kontrolsüz bir şekilde dağılma riski ile başa çıkmak için uygun güvenlik kontrollerinin mevcut olması hayati önem taşır. Veri kaybı riskinin ve hassas belgeleri koruma ihtiyacının her geçen gün artmasına paralel olarak Veriket Office Sınıflandırıcı bu kapsamda etkin çözümler sunuyor.

Kullanıcıları, ilgili görsel etiketlerle uygulama konusunda yönlendirerek belgelerinin  etiketleyerek kurum güvenlik politikalarının uygulanmasını sağlıyor.Microsoft’taki uygulamalar için etiketleme eklentileri Office © paketine özel; Word, Excel, PowerPoint,Outlook şeklindedir.

Sınıflandırıcı etiketleri, bir kuruluşun belgelerin kullanımı ve bırakılması, otomatik olarak çağrılması ve hak yönetimi gibi diğer koruyucu teknolojiler  için altyapı sunar.

Hızlı Aksiyon Alma

Esnek Entegrasyon Altyapısı

Yüksek Performans

ISO 27001,SOX,KVKK/GDPR ile Uyum

Faydalar

  • Kullanıcıları Güvenliğin bir parçası yapar
  • Kullanıcı Farkındalığını arttırır
  • Güvenlik Politikalarının etkinliğini arttırır
  • Güvenlik Çözümlerine altyapı sunar/yönlendirir
  • İstatistiksel Veri ile analiz imkanı tanır
Hazır Sınıf Seviyesi
Kullanıcı
Aktif Politika

Basit Etiket Seçimi

Sınıflandırma etiketi seçimleri Veriket Office Şerit aracı ile yapılır.Tamamen özelleştirilebilir bir yelpazeye sahip Ofis şerit çubuğu arayüzü ile kullanıcıları yönlendirilir.
Office şerit çubuğu; kullanıcıların farklı seçenekleri etiketleme, karmaşıklığı azaltma ve en doğru seçimi kolay bir şekilde yapabilmesi için tasarlanmıştır.

Hızlı Sınıflandırma

Kullanıcılara basit bir 2 seviyeli düğme koleksiyonu sunar. Office belgesini sınıflandırmak için yalnızca tek bir tıklamaya ihtiyacınız var.

Kullanıcı Farkındalığını Arttırır

Görsel İşaretleme

Belgenin içeriğine görsel işaretler uygulanır.Biçimlendirme, konum ve sözdizimini özelleştirebilirsiniz.

Meta Veri İşaretleme

Sınıflandırmalar, içinde meta veriler olarak kaydedilir.Veri Kaybını Önleme(DLP) programları gibi diğer programlarla entegrasyon sağlanabilir.

Veriket Office

Sınıflandırıcı Şerit

Microsoft PowerPoint

veriket Office sınıflandırıcı şerit

Office

Sınıflandırıcı

Güvenlik Politikalarının Etkinliğini Arttırır

Güvenlik politikaları gereği kullanıcılarınızın bazı belgeleri yada tüm belgeleri sınıflandırmasını zorunlu tutabilirsiniz. Yada politikalarınızı otomatik uygulatabilirsiniz. Kullanıcı uygun olmayan bir etiket seçtiğinde uyarabilir, doğru tercihte bulunmaya zorlayabilirsiniz.

Veri Kaybını Önleme (DLP) programlarının doğruluğunu artırmak için ve sınıflandırılmış meta verileri kullanan çözümler için altyapı sunar, doğru yönetilmesini sağlar. False/Positive kayıt sayısını azaltır.

Office Sınıflandırma

Denetim ve Raporlama

Denetimi desteklemek için sınıflandırma olaylarını kaydeder ve kullanıcı davranışının ve güvenliğin daha iyi hedeflenmesinin sağlanması içi yönetime raporlama imkanı tanır.

Veriket Office Sınıflandırıcı, kullanıcıların belgeleri oluşturma noktasında basit ve kolay bir arayüzle sınıflandırması için gerekli tüm araçları içerir. Sınıflandırıcı, günlük çalışan uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, belge oluşturma/güncelleme/silme işlemleri ile kazayla veya kötü amaçlı veri kaybına karşı koruma sağlar.

Uygulamaya özgü kolay arayüzü tamamen kuruluşa özel özelleştirilebilir.