Kurum bilgileri BT birimi tarafından düzenli yedeklenir. Her sistem için yedekleme biçimi ve süresi farklılık gösterebilir. Hassas ve kritik bilgilerin yedeklenmesi ve alınan yedeklerden geri dönüş yapılabilirliği düzenli olarak takip edilmelidir.  İş birimleri hassas ve kritik bilgilerinin nasıl yedeklendiğini BT biriminden sorgulayabilmelidir.