Veriket ile Standrtların gerekliliklerini tam olarak karşılayabilirsiniz.

Bilgi Güvenliği standarlarından ISO 27001 ve SOX da verileri sınıflandırma,etiketleme ve bilgi güvenliği politikları doğrultusunda gereken önlemlerin alınmasını taahhüt eder.Standartlar bu konuya da oldukça geniş yer ayırmıştır.

ISO 27001