Elektronik ortamda bulunan bilgi tüm personelin erişimine açık değildir. Bilginin hassaslığına göre bilgi bulunduğu her ortam için bilgi sahibi tarafından belirlenen erişim yetkisine sahiptir. Bu yetkilendirmeler;

  • Veritabanında roller ve iş birimi yöneticilerinin birim çalışanlarına verdiği yetkiler ile
  • Sistemlerde Access Control List olarak adlandırılan erişim kontrol yetkisi ile
  • Sunuculardaki proje erişim yetkileri ile
  • Her sistem için o kullanıcıya tanımlı şifreler ile

sağlanır.