Bilgi sınıflandırması konusunda iş birimlerinin aşağıdaki konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir:

  • Bilginin sınıfına kimin karar vereceği
  • Bilgi sahibinin sorumlulukları
  • Bilgiye erişim yetkisi konusu
  • Bilginin ne kadar süre zarfında muhafaza edileceği
  • Bilginin yedeklenmesi konusu
  • Bilginin imhası için hangi yöntemin kullanılması gerekliliği